U bent hier

Integrale Veiligheid | 7 Se-N-Se

VOOR WIE?

Heb je reeds een secundair diploma op zak en heeft veiligheid in onze samenleving je altijd al aangesproken? Wil je zelf aan de slag als politieman/vrouw of bewakingsagent(e), spreekt brandweer of steward tijdens voetbalwedstrijden je ook wel aan? Dan is de opleiding integrale veiligheid je op het lijf geschreven!

TOELATINGSVOORWAARDEN

 • In het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs.
 • Uittreksel strafregister (max. 6 maanden oud).
 • Bezorgen van een medisch attest inzake medische geschiktheid.
 • Positieve beslissing van de toelatingsklassenraad op basis van een sportproef en een oriënterend gesprek.

INHOUDELIJK

Je functionele competenties worden aangescherpt door enerzijds de werkplekmomenten waarbij je veiligheidsbewustzijn wordt verruimd en anderzijds de ruime mate van aandacht die gaat naar het optimaliseren van je fysieke conditie. Verdedigingssporten en reddend zwemmen
krijgen extra aandacht. 

De verschillende partners (politie/ bewakingssector/brandweer) geven elk vanuit hun eigen invalshoek les en geven je al een goede kijk op het professionele leven in de verschillende sectoren. De samenwerking met deze partners is uiteraard een meerwaarde voor de opleiding en een niet te onderschatten rol in het klaarstomen van jou, als toekomstige collega.

 

De veiligheidssector wordt gekenmerkt door de vele regelgevingen en hier gaan we dieper op in tijdens het opleidingsonderdeel recht. Hierin kom je te weten wat je wel en niet mag als bewakingsagent, hoe de politiestructuur er uitziet, welke bevoegdheden een steward heeft, enz...

Je merkt het, ook je leercompetenties worden geprikkeld!

Brussel met zijn vele Europese instellingen is als hoofdstad van Europa attractief voor velen. Je sociale competenties waarbij je jezelf vlot leert uitdrukken en leert omgaan met diversiteit is ook een belangrijke pijler binnen de opleiding. Taal heeft een belangrijke plaats waarbij er extra aandacht besteed wordt aan communicatietechnieken. Ook psychologische en sociologische inzichten zitten in het lessenpakket verwerkt. Een laatste competentie waar we naar streven is opleidingsbreed en gaat over jezelf als zelfsturend individu, waar zelfstandigheid, flexibiliteit en doorzetting in relatie met de veiligheidssector belangrijke troeven zijn.

TEWERKSTELLINGSKANSEN

Na het slagen in de gehele opleiding heb je enkele attesten verzameld die je tewerkstellingskansen danig verhogen:

 • Preventieadviseur niveau III
 • Attest bewakingsagent
 • Attest voetbalsteward (divisiechef)
 • Attest bedrijfshulpverlener
 • Attest preventieadviseur niveau III
 • Brandweer: attest ‘werken op hoogte’, attest ‘kleine blusmiddelen’, attest ‘ploeglid eerste interventie’. Organisatie proeven FGA ism brandweerschool.
 • Politie: vrijstelling cognitieve proef, begeleiding doorheen het jaar voor de selectieproeven van politie die in de loop van het tweede semester klassikaal worden georganiseerd.

Je merkt het meteen, deze opleiding is een unieke kans op een leerrijke ervaring voor iedereen die interesse heeft in veiligheid binnen onze samenleving.

WERKPLEKLEREN/STAGES

Elke week trekken we er op uit om te kijken hoe integrale veiligheid in de praktijk tot uiting komt. Wie werkt er op het terrein en wanneer komen ze juist in actie? Hoe werken de verschillende diensten samen? Wie maakt het veiligheidsbeleid voor je gemeente of stad?... Daarnaast volg je nog vijf voetbalwedstrijden in het kader van je stage als kandidaat-steward.