U bent hier

FAQ

 Veelgestelde vragen

 

 

 

 

 

 

 


Inschrijven

Schrijf je vanaf zaterdag 30 mei om 9u online in voor een 2e tot 7e jaar. De inschrijvingen lopen tot 7 juli. Na je online inschrijving ontvang je een bevestiging of een weigering, indien de gekozen richting volzet was. Bij bevestiging nemen we nog contact met je op voor een intakegesprek. Zo kunnen we de inschrijving finaliseren.

 

Je broers en zussen hebben voorrang in het eerste leerjaar op alle andere leerlingen voor wat betreft het recht op inschrijving in onze school.

Eens je ingeschreven bent in onze school ben je, tenzij je definitief wordt uitgesloten, ingeschreven voor de duur van je volledige schoolloopbaan. Op het einde van het schooljaar wordt er wel een herbevestiging van de inschrijving gevraagd. Om de organisatie vlot te laten verlopen, vragen wij aan de eigen leerlingen om voor 4 juli hun studiekeuze bekend te maken, daarna vervalt hun voorrang voor deze studierichting.

Leerlingen die vanuit onze eerste graad naar de tweede graad willen komen, zijn automatisch ingeschreven, maar moeten hun inschrijving komen bevestigen en attesten binnenleveren voor 4 juli. Hou er rekening mee dat sommige studierichtingen snel volzet zijn.

Start schooljaar

Alle info om je boeken te bestellen vind je op deze pagina

De eerste schooldag krijg je een schoolagenda en toetsenblaadjes. Je vakleerkrachten geven informatie over het specifieke materiaal dat je voor de gekozen studierichting nodig hebt. Je hebt ook de mogelijkheid om een kastje te huren waarin je je boeken kwijt kunt. De huurprijs bedraagt €15 + €7 waarborg. Je hoeft hiervoor geen geld mee te brengen, alles wordt verrekend op de schoolrekening.

Op 2 september verwachten wij alle leerlingen in de tweede- en derdegraadsschool. Alle derdejaars TSO en BSO worden verwacht om 8.30 uur en alle vierdejaars TSO en BSO om 9.20 uur. Het vijfde jaar TSO en BSO start om 10.20 uur. De zesde en zevende jaren TSO en BSO en Se-N-Se beginnen om 10.20 uur. De eerste schooldag eindigen de lessen voor iedereen om 12.00 uur.

We hebben de afspraak dat je de school binnenstapt met je fiets of bromfiets aan de hand. Je laat je fiets of bromfiets nooit achter op de speelplaats of in de Nieuwe Beggaardenstraat, maar wel in de daartoe voorziene bergingen binnen onze school. Zij zijn voorzien van camerabewaking. Zet altijd je fiets of bromfiets OP SLOT in de daartoe voorziene bergingen binnen de school. Laat geen waardevolle spullen achter: de school is niet aansprakelijk voor diefstal.

Op een eerste schooldag worden je altijd wel wat vragen gesteld en krijg je informatie meegedeeld. Papier en schrijfgerief heb je zeker nodig. Vergeet je boekentas niet: je neemt al heel wat zaken mee naar huis.

Ons schoolreglement kan je hier digitaal raadplegen. Op 1 september krijg je een brief waarin je een keuze kan maken tussen het digitaal raadplegen of het ontvangen van een papieren versie van het schoolreglement. In de loop van de eerste week ondertekenen je ouders voor akkoord. Op dat moment is je inschrijving volledig in orde.

Voor de lessen lichamelijke opvoeding heb je een zwarte sportshort en twee paar sportschoenen nodig. Je sportschoenen voor de binnensporten mogen geen zwarte loopzolen hebben. Nieuwe leerlingen kopen een T-shirt (met TSM-logo) op school, de betaling gebeurt via de schoolrekening.

Voor de meeste praktijklessen heb je een werkpak nodig. De eventuele aankoop van een nieuw werkpak (met TSM-logo) en van persoonlijke beschermingsmiddelen gebeurt via de praktijkleerkrachten. Ook hier verloopt de betaling via de schoolrekening. Je gereedschap kan je eventueel ook buitenschools aanschaffen.

Op maandag 2 september verwachten we alle leerlingen vóór 8.30 uur op school en start het gewone lessenrooster. De weekindeling is als volgt. De lessen eindigen maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 15.40 of 16.30 uur. Op woensdag om 12.00 uur. Dit is afhankelijk van het lessenrooster. Voor Se-n-Se en zevende specialisatiejaren geldt een afwijkende regeling.

Alleen de leerlingen die toelating hebben van hun ouders en van de school mogen de school verlaten tijdens de middagpauze. De ouders geven hun toestemming aan op het inschrijvings- of herbevestigingsformulier van de school. Voor de tweede graad komen enkel de leerlingen die binnen de Mechelse ring wonen en thuis gaan eten in aanmerking om de school ’s middags te verlaten. De school verlaten tijdens de middag, zonder deze toelating, beschouwen wij als spijbelen. Wie in de school blijft, eet het middagmaal op in de refter. Leerlingen krijgen een vaste plaats toegewezen en zijn in de refter aanwezig op het afgesproken tijdstip. Elke middag wordt er controle uitgevoerd op je aanwezigheid in de refter. Leerlingen van de derde graad mogen tijdens de middagpauze de school wel verlaten, mits voorafgaande toestemming van de ouders.

Kosten en studietoelagen

De algemene voorwaarden

  • Studeren aan een door de Vlaamse gemeenschap ingerichte, gesubsidieerde of erkende instelling;
  • Leerplichtig zijn en voltijds onderwijs volgen of niet meer leerplichtig zijn;
  • Het voorgaande leerjaar met vrucht beëindigd hebben en een hoger leerjaar volgen (behoudens uitzonderingen);
  • Bovendien mag men slechts éénmaal niet geslaagd zijn.

Financiële voorwaarden

Het inkomen van de leerling en/of het inkomen van de personen van wie hij/zij ten laste is mag een bepaald barema niet overschrijden.

 

Meer info?

Wij trachten de schoolkosten over het hele schooljaar te spreiden. Voor de herfstvakantie is er een eerste factuur met de eventueel via het schoolmagazijn aangekochte gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Eind december is er dan een tweede factuur met de afrekening van het eerste trimester. Een derde schoolrekening is er voor de paasvakantie. Een vierde en laatste rekening is er eind juni. Wij verwachten dat elke factuur tijdig binnen de 30 dagen na factuurdatum en volledig betaald wordt.

Tot de verplichte uitgaven behoren enerzijds uitgaven die noodzakelijk zijn voor een bepaalde studierichting, bijvoorbeeld gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen, specifieke werkboeken, het betalen van kopieën,... . Voor elke klas plannen we culturele voorstellingen en organiseren we een sportdag. Klassen nemen deel aan projecten en/of leggen binnen hun optie bedrijfsbezoeken af. De directie controleert de relevantie en overlegt de activiteiten met de Schoolraad. Je ontvang bij elke activiteit een brief met informatie rond de praktische afspraken en de geplande onkosten. Tenslotte zijn er nog uitgaven voor de schoolagenda, de examen- en toetsenblaadjes, de turnkledij en werkkledij voorzien van het TSM-logo.

In bijlage bij ons schoolreglement vind je per klas en onderwijsrichting (in het voorbije schooljaar) een lijst met financiële bijdragen. Deze lijst bevat zowel verplichte als niet verplichte uitgaven en is gebaseerd op de werkelijke uitgaven die het voorbije schooljaar op jaarbasis gemiddeld werden aangerekend aan elke leerling. Deze bedragen zijn richtinggevend en kunnen uiteraard afwijken van de rekening die zal worden toegestuurd voor het huidige schooljaar.

School

We begeleiden onze leerlingen in de wereld van technologie, multimedia en wetenschappen en bieden een grote waaier aan keuzemogelijkheden aan voor een technische en beroepsgerichte vorming. We oriënteren de leerlingen naar een richting die bij hen past rekening houdend met hun bekwaamheden en interesses. Daarnaast geven wij een kwalitatief hoogstaande voorbereiding op een academische of professionele bachelor, op hoger beroepsonderwijs (HBO) of op de arbeidsmarkt.

Studierichting

Se-n-Se is de afkorting voor Secundair-na-Secundair. Deze opleidingen vervangen de vroegere zevende specialisatiejaren TSO. Normaal gezien heb je een diploma secundair onderwijs nodig om toegelaten te worden. De opleidingen zijn sterk gericht op de arbeidsmarkt en ‘werkplekleren’ (stage) vormt een essentieel onderdeel van het programma. Se-n-Se wil je mogelijkheden zowel naar tewerkstelling als naar hogere opleidingen bevorderen. Meer info vind je o.a. hier. Wij bieden twee Se-n-Se richtingen aan: Integrale veiligheid en Toegepaste autotechnieken.

Ben jij een digitale artiest? Is het voor jou een uitdaging om je ideeën vorm te geven? Welk medium wil je daarvoor gebruiken? Ben je geboeid door websites, animaties, scripting, fotografie, beeldbewerking, lay-out, videoproducties, muziekclips of door een originele combinatie daarvan? Dan is de studierichting Multimedia ideaal voor jou, het is dé grafische opleiding met een accent op alle vormen van interactiviteit!

Lessen

Lesuren maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
1 8:30 - 9:20        
2 9:20 - 10:10        
Pauze 10:10 - 10:25   10:10 - 10:20    
3 10:25 - 11:15   10:20 - 11:10    
4 11:15 - 12:05   11:10 - 12:00    
Middagpauze 12:05 - 13:00        
5 13:00 - 13:50        
6 13:50 - 14:40        
Pauze 14:40 - 14:50        
7 14:50 - 15:40       14:50 - 15:40
8 * 15:40 - 16:30   15:40 - 16:30 *

 * De meeste klassen hebben geen achtste lesuur op maandag en vrijdag. Er zijn evenwel uitzonderingen op dit uurrooster.

Op woensdag zijn de lessen 5 minuten vroeger gedaan, om aan te sluiten op het openbaar vervoer.

Sommige zevende jaren hebben ook les op woensdagnamiddag.