U bent hier

Reglement en project

Via deze link kan u het schoolreglement raadplegen, in pdf formaat.

Indien u vragen hebt, contacteer ons!

 

Opvoedingsproject van de school

Onze doelstelling is om onze leerlingen op te voeden tot mondige en kritische volwassenen met een brede en open kijk op de wereld en met burgerzin. Vanuit een christelijke inspiratie brengen we hen waarden bij als respect, eerlijkheid, inzet voor anderen, solidariteit en zorgzaamheid. De totaalaanpak van de leerling is erg belangrijk. De ontplooiing van hoofd (kennis), handen (vaardigheden) en hart (socio-emotionele) staat centraal.

We begeleiden onze leerlingen in de wereld van technologie, multimedia en wetenschappen. We bieden hen een grote waaier aan keuzemogelijkheden aan voor een technische en beroepsgerichte vorming. We oriënteren de leerlingen naar de richting die bij hen past uitgaande van hun bekwaamheden en interesses.

 

Daarnaast geven wij een kwalitatief hoogstaande voorbereiding op een academische of professionele bachelor, op hoger beroepsonderwijs (HBO) of op de arbeidsmarkt.

Boeiend en leerrijk betekent voor ons het handhaven van een veilige en motiverende omgeving met ruimte voor interactie en een duidelijke aansluiting op de realiteit. Door onder andere te werken aan digitale geletterdheid en aan sleutelcompetenties stimuleren we onze jongvolwassenen om ‘levenslang’ en ‘levensbreed’ te leren en zich verder te ontwikkelen.

 

Ons studieaanbod stemmen we daarom af op het wisselend patroon binnen het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt in overleg met alle betrokken partners. Ook bepaalde maatschappelijke veranderingen dagen ons uit om het onderwijsgebeuren bij te sturen. Het accent ligt op zelfstandig en samenwerkend leren, dit vertaalt zich in projectweken en miniondernemingen. Competentieleren zal hierbij de aanpak worden om via geïntegreerd 'werkplekleren', labo’s en stages uiteindelijk ons doel te bereiken.

In ons onderwijsgebeuren is discipline een fundamenteel begrip. We werken binnen een duidelijk kader met een respectvolle en consequente aanpak. Aanmoedigen en bevestigen zijn hierbij onze prioriteiten.

Open communicatie met zowel onze leerlingen als hun ouders (opvoeders) garandeert een doelgerichte participatie in ons opvoedingsproject en zorgt ervoor dat dit laatste steeds zal evolueren.

We geven extra aandacht aan Gelijke Onderwijskansen. Onze school volgt dan ook een begeleidingstraject gericht op preventie en coaching met aandacht voor zowel de ondersteuning van de zwakkeren als het uitdagen van de sterkeren. Hierbij hebben we ook aandacht voor de studiekeuze van elke leerling en informeren we onze jongeren over hun toekomstmogelijkheden. We staan open voor andere visies en cultuurpatronen, maar vragen ook respect voor de waarden en voor de cultuur die door ons gedragen wordt. Een zorgvuldig uitgebouwd taalbeleid ondersteunt onze leerlingen bij hun leerproces.

Boeiend en leerrijk impliceert voor ons het handhaven van een veilige en motiverende omgeving met ruimte voor interactie en een duidelijke aansluiting op de realiteit. Door onder andere te werken aan digitale geletterdheid en sleutelcompetenties stimuleren we onze jongvolwassenen om 'levenslang' en 'levensbreed' te leren en zich verder te ontwikkelen.