U bent hier

Integrale Veiligheid | 7 Se-N-Se

VOOR WIE?

Heb je een secundair diploma op zak en spreekt veiligheid in onze samenleving je aan? Wil je zelf aan de slag als politieambtenaar of bewakingsagent(e), spreekt brandweer, het leger of steward tijdens voetbalwedstrijden je ook aan... dan is de opleiding integrale veiligheid echt iets voor jou! 

TOELATINGSVOORWAARDEN

 • In het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs;
 • Uittreksel strafregister (max. 3 maanden oud);
 • Bezorgen van een medisch attest inzake medische geschiktheid;
 • Positieve beslissing van de toelatingsklassenraad op basis van een persoonlijkheidsproef, sportproef en een oriënterend gesprek.

TEWERKSTELLINGSKANSEN

Na het slagen in de gehele opleiding heb je de volgende attesten die je tewerkstellingskansen danig verhogen:

 • Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent
 • Attest voetbalsteward, divisiechef
 • Certificaat bedrijfshulpverlener
 • Attest preventieadviseur niveau III
 • Certificaat werken met onafhankelijke ademhalingsbescherming
 • Certificaat veiligheidswacht besloten ruimte
 • Brandweer: attest 'werken op hoogte', attest 'kleine blusmiddelen', attest 'straalpijptechnieken', attest 'levensreddend handelen', vrijstelling cognitieve proef FGA
 • Politie: vrijstelling cognitieve proef, begeleiding doorheen het jaar voor de selectieproeven van politie die in de loop van het tweede semester klassikaal worden georganiseerd.
 • VCA-attest

INHOUDELIJK

Je functionele competenties worden aangescherpt door enerzijds de werkplekmomenten waarbij je veiligheidsbewustzijn wordt verruimd en anderzijds de ruime mate van aandacht die gaat naar het optimaliseren van je fysieke conditie. Verdedigingssporten en reddend zwemmen krijgen extra aandacht. 

De verschillende partners (politie/ bewakingssector/brandweer) geven elk vanuit hun eigen invalshoek les en geven je al een goede kijk op het professionele leven in de verschillende sectoren. De samenwerking met deze partners is uiteraard een meerwaarde voor de opleiding en een niet te onderschatten rol in het klaarstomen van jou, als toekomstige collega.

De veiligheidssector wordt gekenmerkt door de vele regelgevingen en hierop wordt dieper ingegaan tijdens het opleidingsonderdeel recht. Je komt te weten wat je wel en niet mag als bewakingsagent, hoe de politiestructuur er uitziet, welke bevoegdheden een steward heeft, enz... Je merkt het, ook je leercompetenties worden geprikkeld. 

Je sociale competenties, waarbij je jezelf vlot leert uitdrukken en leert omgaan met diversiteit, is ook een belangrijke pijler binnen de opleiding. Taal heeft een belangrijke plaats waarbij er extra aandacht besteed wordt aan communicatietechnieken. Ook psychologische en sociologische inzichten zitten in het lessenpakket verwerkt. Een laatste competentie waar we naar streven is opleidingsbreed en gaat over jezelf als zelfsturend individu, waar zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, flexibiliteit en doorzetting in relatie met de veiligheidssector belangrijke troeven zijn.

WERKPLEKLEREN/STAGES

Elke week doen we bezoeken om te kijken hoe integrale veiligheid in de praktijk tot uiting komt. Wie werkt er op het terrein en wanneer komen ze juist in actie? Hoe werken de verschillende diensten samen? Wie maakt het veiligheidsbeleid voor je gemeente of stad?... Daarnaast volg je nog vijf voetbalwedstrijden in het kader van je stage als kandidaat-steward.

Je merkt het meteen, deze opleiding is een unieke kans op een leerrijke ervaring voor iedereen die interesse heeft in veiligheid binnen onze samenleving.

 

INFODAG zaterdag 27 april 2019 van 10-16u
OPENSCHOOLDAG zondag 19 mei 2019 van 11-17u

 

Download hier de brochure!